ما به جلو نگاه میکنیم
با چیزهایی که از شما میشنویم

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه طالقانی، مجتمع نور تهران، طبقه دوم اداری، واحد ۱۴۰۹ آدرس فروشگاه: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، طبقه اول، واحد ۱۱۴
تلفن: 021-88912188 (خط ویژه)